Hasselt

n.c.

Page 14

Jeudi 18 août 1994

Hasselt

Entraîneur: Danny David.

Acquis: Björn Beutels (Beringen), Willy Claes (Wellen), Rob Ehlen (Heer), Alain Hermans (Westerlo), Bonide Isungampala (Lommel), Raoul Loop (Weert) et Wilbert Suvrijn (Montpellier).

Cédés: Johan Driesen (Saint-Trond) et Bert Ghijs (Beringen).

Noyau:

APPELTANS, Ronny34 ans

BAS, Peter21 ans

BEUTELS, Björn18 ans

CLAES, Willy27 ans

DEGRAVE, Johan27 ans

DENDAS, Dominic24 ans

EHLEN, Rob31 ans

ERIS, Bulent19 ans

HERMANS, Alain29 ans

ISUNGAMPALA, Bonide26 ans

JORISSEN, John24 ans

KNAPEN, Geert22 ans

LOOP, Raoul24 ans

MAES, Johan23 ans

MEUWISSEN, Gunther20 ans

ROUSSARD, Guido29 ans

SANNEN, David22 ans

SCHAPMANS, Bart18 ans

SPILLMANN, Hans25 ans

SURVIJN, Wilbert32 ans

WISSELS, Peter18 ans

Articles similaires :